Olejek CBD a leki – czy CBD można łączyć z lekami?

Interakcje leków i CBD to temat niezwykle ważny i złożony. Ponieważ CBD to dla wielu użytkowników i lekarzy wciąż nowość, często brakuje rzetelnych źródeł informacji. Nie brakuje pytań i wątpliwości – czy przyjmowane przeze mnie leki mogą wchodzić w interakcję z CBD? Mimo iż kannabidiol uznawany jest (m.in. przez WHO) za substancję w pełni bezpieczną, może on wpływać na metabolizm przyjmowanych leków. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, przybliżamy przegląd dostępnych badań oraz tłumaczymy, jaki jest mechanizm metabolizmu leków.

Olejek CBD a leki – jak to działa?

CBD jak większość substancji i pokarmów przyjmowanych doustnie musi przejść przez układ pokarmowy, aby dokonał się proces metabolizmu. Jak to działa?
Metabolizm leków to czas, w jakim leki czy inne substancje są rozkładane przez organizm do formy metabolitów i jak długo owe metabolity pozostają w naszym organizmie. CBD przechodzi przez układ pokarmowy, jest wchłaniane do krwiobiegu przez jelita, następnie transportowane przez krew trafia do wątroby, gdzie za pomocą enzymów jest rozkładany na metabolity.

System cytochromu P450 (CYP) to kolejne ważne ogniwo w procesie metabolizmu leków. Ta skomplikowanie brzmiąca nazwa skrywa grupę enzymów wątrobowych, których zadaniem jest przekształcenie związków rozpuszczalnych w tłuszczach na te bardziej rozpuszczalne w wodzie. W takiej formie są one dalej metabolizowane i łatwiej wydalane z organizmu. Dlaczego to istotne? Badacze posiłkują się wiedzą na temat cytochromu P450 w celu oszacowania biologicznego okresu półtrwania leków, a także ich dawkowania i działania. Jak wygląda interakcja CBD i układu CYP?

Badania przedkliniczne pokazują, że CBD uzyskuje „pierwszeństwo” w procesie metabolizmu, wyprzedzając inne metabolizowane substancje. Do tej pory nie określono dokładnie jaka dawka CBD może mieć taki wpływ, ale przyjmuje się że małe dawki będą miały znikomy wpływ i większość przyjętego razem z CBD leku przejdzie bez zakłóceń proces metabolizmu. Większe dawki mogą jednak ten proces zaburzać, dlatego należy zachować ostrożność i porozmawiać z lekarzem o ustaleniu takiego schematu suplementacji, który nie zaburzy działania przyjmowanych przez nas leków.

Czy CBD może wchodzić w reakcje z lekami?

Wszystko co spożywasz, może wejść w reakcje z przyjmowanymi przez Ciebie lekami. Związki chemiczne znajdujące się w pożywieniu (owocach, warzywach, a nawet przyprawach czy ziołach) wpływają na to, w jaki sposób organizm będzie metabolizował leki.

Rzetelne informacje na temat interakcji różnych leków i związków chemicznych znajdziesz w internetowej bazie danych DrugBank [1]. Na stronie tej znajdziesz między innymi informacje o tym, że w interakcje z CBD nie powinny wchodzić leki metabolizowane w nerkach, z kolei lepiej nie łączyć olejków z lekami, które są metabolizowane w wątrobie.

Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych interakcji, warto jest znać czas enzymatycznego rozpadu danej substancji (np. dla CBD jest to 6-8 godzin). Dzięki temu będziesz mógł w taki sposób rozplanować przyjmowanie leków i olejku, aby na siebie nie oddziaływały.

Olejek CBD a leki – PRZECIWSKAZANIA

Skąd możemy wiedzieć na które z przyjmowanych leków może mieć wpływ CBD? Leki metabolizwane przez CYP mają oznaczenie, aby nie spożywać w trakcie ich stosowania grejpfrutów, ziela dziurawca oraz gorznika kanadyjskiego. Substancje te również oddziałują na CYP i mogą zaburzać proces metabolizmu leków. Warto również porozmawiać z lekarzem, który powinien mieć dostęp do szczegółowych badań. Wymieniamy niektóre popularne leki, których wchłanianie może być zaburzone przez suplementację CBD:

  1. Steroidy i kortykosteroidy
  2. Leki przeciwhistaminowe
  3. Antybiotyki (m.in amoksycylina, doksycyklina, cefaleksyna, cyprofloksacyna, klindamycyna, metronidazol, azytromycyna, sulfametoksazolo-trimetoprim, amoksycylina-klawulanian i lewofloksacyna)
  4. Środki znieczulające (np. barbiturany, amobarbital, metoheksital, tiamylal, etomidat, ketamina i propofol)
  5. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna
  6. Leki przeciwdepresyjne (np. citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, wortioksetyna i wilazodon)
  7. Modulatory immunologiczne (np. leki immunosupresyjne czy immunostymulujące)
  8. Leki przeciwarytmiczne

Pełną listę interakcji możesz znaleźć na stronie go.drugbank. com Informacje tam zawarte koniecznie skonsultuj z lekarzem.

Masz wątpliwości? Skonsultuj się z lekarzem!

Zdrowie jest najważniejsze, dlatego nie powinniśmy podejmować decyzji o przyjmowaniu CBD wraz z innymi lekami na własną rękę. Zawsze warto tego typu kwestie przedyskutować ze swoim lekarzem. Pamiętaj, że musi on wiedzieć o wszystkich lekach, suplementach i preparatach, jakie przyjmujesz, aby Ci nie zaszkodzić.